Resultat af afstemningen om aflysning af årets generalforsamling.

På grund af de sundhedsmæssige risici ønskede bestyrelsen at aflyse årets generalforsamling. Bestyrelsen ønskede medlemmernes holdning hertil. Der blev derfor medio juli udsendt et spørgeskema med svarfrist den 5. august. Afstemningen er derfor afsluttet, og der foreligger et resultat. Resultatet af afstemningen blev:
28 ja-stemmer
  2 nej-stemmer
3 har ikke stemt

Konsekvensen heraf er, at den siddende bestyrelses valgperiode forlænges til kommende ordinære generalforsamling i 2021.

Bestyrelsen takker for tilslutningen og vil gøre sit bedste for at leve op til mandatet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen