Nyheder

Resultat af afstemningen om aflysning af årets generalforsamling.

På grund af de sundhedsmæssige risici ønskede bestyrelsen at aflyse årets generalforsamling. Bestyrelsen ønskede medlemmernes holdning hertil. Der blev derfor medio juli udsendt et spørgeskema med svarfrist den 5. august. Afstemningen er derfor afsluttet, og der foreligger et resultat. Resultatet af afstemningen blev:
28 ja-stemmer
  2 nej-stemmer
3 har ikke stemt

Konsekvensen heraf er, at den siddende bestyrelses valgperiode forlænges til kommende ordinære generalforsamling i 2021.

Bestyrelsen takker for tilslutningen og vil gøre sit bedste for at leve op til mandatet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Information om tageftersyn

Kære naboer.

Hvis vejret tillader det, vil MC Tag udføre tageftersyn
fredag den 26/6.
Desuden vil mindre reparationer blive udført med det samme.
Som noget nyt, vil eftersynet i år blive udført med drone.
Dronen vil flyve i lav højde over byggeriet.
(MC Tag benytter en godkendt dronefører og har tilladelserne på plads).
Håndværkerne behøver ikke adgang til lejlighederne,
men de vil stille stiger op på altanerne, hvor det er nødvendigt.

Med venlig hilsen
Torben

Opfølgning fra arbejdsgruppen vedr. Vildengen.

Kære beboer i Skåde Skovhuse.

Som opfølgning på beboermødet tidligere på året har arbejdsgruppen vedr. engen – bestående af Mai Hansen, Jørgen A. Johansen og Kim Andkjær Harrit været i kontakt og dialog med Teknik og miljø.

Agronom Marianne Popp, vil besigtige arealet i juni måned 2020 og efterfølgende vende tilbage med en vejledning om hvorledes området må/skal passes og vedligeholdes.

Når vi har modtaget disse informationer bliver alle beboere naturligvis informeret om resultatet.

Lørdag d. 2. maj havde Kim en biolog til at vurdere planterne i engen. Biologen konstaterede at der var en forholdsvis stor diversitet i plantesammensætningen. Vurderingen var uden omkostninger for Skåde Skovhuse.

Særligt opmærksomme beboere har muligvis set at råvildtet i øjeblikket græsser på engen.

På vegne af arbejdsgruppen

Med venlig hilsen

Kim

Godkendelse af Regnskab for 2019 samt Budget 2020 og Prognose for 2021.

Da afholdelse af en eventuel generalforsamling har lange udsigter og formentlig tidligst bliver  i efteråret, er der i dag sendt mail rundt med anmodning om godkendelse af regnskab m.v.

Brev og stemmeseddel er samtidigt også omdelt i postkasserne.

Der kan stemmes en gang for hver lejlighed.  Enten ved at stemmesedlen i mailen udfyldes og sendes til Egon Poulsen – egonp@post9.tele.dk eller man udfylder blanketten i postkassen og afleverer den i postkassen til – Anette Groth – No. 38.1.1.

Sidste frist er: 15.05.2020 

 

 

Klipning af vildengen.

Kære beboere i Skåde Skovhuse.

Græsset på vildengen vil umiddelbart efter påske blive slået af Malling maskinstation.

Sommeren vil forhåbentligt vise hvilke blomster og øvrige vækster, der naturligt kommer i vildengen.

Arbejdsgruppen med Mai Hansen, Jørgen Johansen og Kim A. Harrit vil fortsætte arbejdet med at finde ud af, hvad der lovligt kan foretages på engen vedr. beplantning etc.

Arbejdet har ligget stille på grund af Corona-virus situationen.

På vegne af Grundejerforeningen Skåde Bakker
Med venlig hilsen
Kim Andkjær Harrit, formand

AFLYSNING af Generalforsamlingen i Ejerforeningen Skåde Skovhuse

VIGTIGT – AFLYSNING af Generalforsamling i Ejerforeningen Skåde Skovhuse
I lyset af sundhedsstyrelsens vurderinger og regeringens Corona-regler har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen, der er indkaldt til den 20/4 2020.

Der indkaldes til en ny generalforsamling, når det i henhold til myndighederne er forsvarligt for vore medlemmer.
Vi håber, at alle kommer godt igennem denne vanskelige tid.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Coronavirus – Generalforsamling

” I forbindelse med spredningen af coronavirus følger vi sundhedsstyrelsens vejledninger og anvisninger. Hvis dette senere giver anledning til ændringer i forhold til afholdelse af generalforsamlingen, vil der blive orienteret om dette.”

Bestyrelsen