Nyheder

Redskaberne i garagen

Redskaberne, som er placeret i garagen v/traileren, kan selvfølgelig benyttes af alle beboere i Skåde Skovhuse.

Man skal blot huske tilbagelevering efter endt anvendelse.

P.t. mangler der en skovl og en spade ??

 

Smøring af VELFAC-vinduer og døre.

Til beboerne i Skåde Skovhuse.

Kære beboere.

Som det fremgår af seneste bestyrelsesreferat, har Velfac anbefalet, at vinduer og døre smøres en gang om året.

Bestyrelsen har derfor indkøbt olie, der skal anvendes til smøring af vinduer og døre. Der er udarbejdet et skriftligt materiale med billeder, som viser hvor vinduer og døre skal smøres, Der er ligeledes lavet lister til at registrere, hvem der p.t. har lånt olien.

Olie og vejledning er placeret i værkstedet sammen med den liste, man skal skrive sig på, når man låner olien. Smøringsvejledningen kan desuden findes på hjemmesiden – Se smørevejledningen her.

God arbejdslyst.

Bestyrelsen

 

Julehilsen

Til:
Beboerne i Skåde Skovhuse
Kære beboere – Bestyrelses har 14/12 afholdt det sidste bestyrelsesmøde i år. Mødereferatet er lagt ud på hjemmesiden.
Samtidigt vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på følgende:

 

GÆSTEVÆRELSER OG CORONASMITTE:
Vi kan se, at der op til, og hen over julen er fuld belægning på vores 3 gæsteværelser.
Det betyder, at der er stor udskiftning i de enkelte værelser.
Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man er ekstra opmærksom på: god udluftning, omhyggelig rengøring og afspritning. Det gælder især
på badeværelserne, inden man afleverer nøglen.
Med den ekstra omhu kan vi forhåbentlig undgå, at medvirke til en øget smittespredning.
BORTSKAFFELSE AF JULETRÆER:
Juletræer som ønskes bortskaffet, skal som tidligere år placeres i traileren i garagen senest d, 6. januar 2021.
Juletræer som ikke er placeret i traileren d. 6. januar, skal man selv sørge for at bortskaffe.
 
STORT PAP OG VIN-KARTONER:
Stort pap skal foldes og placeres i pap-bunken i affaldsrummet og alle æsker/kasser skal være foldet sammen.

Vin-kartoner skal placeres i Restaffald. (Det er ikke pap når der er plastik hank og en plastpose indeni).

Endelig vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

BESTYRELSEN

UDLÅN AF TRAILER

I garagen hvor vor trailer er parkeret er der nu opsat liste, hvoraf det fremgår, hvornår der er disponeret over traileren.

Hvis man vil låne traileren, og den er ledig, skriver man sig på listen,  om at man påregner at låne  traileren – FRA – TIL.

Bestyrelsen
Egon Poulsen

 

Resultat af afstemningen om aflysning af årets generalforsamling.

På grund af de sundhedsmæssige risici ønskede bestyrelsen at aflyse årets generalforsamling. Bestyrelsen ønskede medlemmernes holdning hertil. Der blev derfor medio juli udsendt et spørgeskema med svarfrist den 5. august. Afstemningen er derfor afsluttet, og der foreligger et resultat. Resultatet af afstemningen blev:
28 ja-stemmer
  2 nej-stemmer
3 har ikke stemt

Konsekvensen heraf er, at den siddende bestyrelses valgperiode forlænges til kommende ordinære generalforsamling i 2021.

Bestyrelsen takker for tilslutningen og vil gøre sit bedste for at leve op til mandatet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Information om tageftersyn

Kære naboer.

Hvis vejret tillader det, vil MC Tag udføre tageftersyn
fredag den 26/6.
Desuden vil mindre reparationer blive udført med det samme.
Som noget nyt, vil eftersynet i år blive udført med drone.
Dronen vil flyve i lav højde over byggeriet.
(MC Tag benytter en godkendt dronefører og har tilladelserne på plads).
Håndværkerne behøver ikke adgang til lejlighederne,
men de vil stille stiger op på altanerne, hvor det er nødvendigt.

Med venlig hilsen
Torben

Opfølgning fra arbejdsgruppen vedr. Vildengen.

Kære beboer i Skåde Skovhuse.

Som opfølgning på beboermødet tidligere på året har arbejdsgruppen vedr. engen – bestående af Mai Hansen, Jørgen A. Johansen og Kim Andkjær Harrit været i kontakt og dialog med Teknik og miljø.

Agronom Marianne Popp, vil besigtige arealet i juni måned 2020 og efterfølgende vende tilbage med en vejledning om hvorledes området må/skal passes og vedligeholdes.

Når vi har modtaget disse informationer bliver alle beboere naturligvis informeret om resultatet.

Lørdag d. 2. maj havde Kim en biolog til at vurdere planterne i engen. Biologen konstaterede at der var en forholdsvis stor diversitet i plantesammensætningen. Vurderingen var uden omkostninger for Skåde Skovhuse.

Særligt opmærksomme beboere har muligvis set at råvildtet i øjeblikket græsser på engen.

På vegne af arbejdsgruppen

Med venlig hilsen

Kim

Godkendelse af Regnskab for 2019 samt Budget 2020 og Prognose for 2021.

Da afholdelse af en eventuel generalforsamling har lange udsigter og formentlig tidligst bliver  i efteråret, er der i dag sendt mail rundt med anmodning om godkendelse af regnskab m.v.

Brev og stemmeseddel er samtidigt også omdelt i postkasserne.

Der kan stemmes en gang for hver lejlighed.  Enten ved at stemmesedlen i mailen udfyldes og sendes til Egon Poulsen – egonp@post9.tele.dk eller man udfylder blanketten i postkassen og afleverer den i postkassen til – Anette Groth – No. 38.1.1.

Sidste frist er: 15.05.2020