Nyheder

Defekte regnvandsriste

Kære beboere i Skåde Skovhuse
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Skåde Bakker og Ejerforeningen Skåde Skovhuse er opmærksomme på, at regnvandsristene på Skåde Skovvej er defekte. Vi arbejder på, at finde en permanent god løsning.
Reparationsarbejdet vil muligvis blive inddelt i to etaper.
1) En imidlertid reparation, indtil vi kender den rigtige permanente løsning.
2) Den permanente reparation, hvor vejen vil være helt eller delvist afspærret i en periode.

Vi beder jer om, at nedsætte hastigheden mest muligt på Skåde Skovvej – også efter at reparationen er udført. Den besked må I gerne lade gå videre til gæster og besøgende.

Vi håber på jeres forståelse.

På vegne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Skåde Bakker.
Med venlig hilsen
Kim Andkjær Harrit

P.s. Grundejerforeningen Skåde Bakker har vedligeholdelsesforpligtigelsen af Skåde Skovvej

Nyt fra madgruppen

Da Ingelise Rasmussen fra nr. 30 har bedt om at blive fri for deltagelse i madgruppen, har Annelise og Bodil spurgt Søs Højsholt fra nr. 42, om hun kunne tænke sig at indgå i gruppen, hvilket hun har accepteret.

Efterfølgende har gruppen aftalt datoerne for efterårets fællesspisninger således:

Torsdag d. 26. september
Tirsdag d. 22. oktober
Torsdag d. 21. november

Sæt allerede nu – kryds i kalenderen.

Betaling for deltagelse vil som sædvanligt være kr. 100,- og man medbringer egne drikkevarer.
I god tid, forud for hver spisning, udsendes der en mail med menu samt sidste frist for tilmelding.

Mange hilsner
Bodil Frandsen, Søs Højsholt og Annelise Poulsen

Grillaften og Oprydningen i cykelkælderen

Nu er datoen for årets grill-aften fastlagt til –
Tirsdag d. 10. september.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Invitation og yderligere information udsendes senere
af vor grillmester – Ole Berg – Skåde Skovvej 44.

HUSK:
At der skal være påsat mærkat på alle cykler i cykelkælderen – med
NAVN og TelefonnummerSenest søndag d. 30. juni.

Med venlig hilsen
Egon Poulsen
Skåde Skovvej 48

PS: I ønskes alle en god sommer.

Oprydning i Cykelkælderen

Nyt fra Ejerforeningen Skåde Skovhuse

CYKELKÆLDEREN
VIGTIGT

”Kære beboer i Skåde Skovhuse.
På generalforsamlingen 2019 fik Dorit, Michael og Kim til opgave, at få styr på vores Cykelkælder. Vores første aktivitet vil være at finde ud af om alle de “opstaldede” cykler har en ejermand, som bor i Skåde Skovhuse. I den forbindelse vil vi omdele nogle Manilamærker, som I bedes udfylde med navn og telefonnummer og påsætte på jeres cykler, så cyklerne er mærkede søndag d. 30. juni. De cykler som evt. ikke er påført en mærkat – det er forhåbentligt meget få, vil blive stillet til side. Vi vil gøre en ihærdig indsats for at finde ejermændene til ikke mærkede cykler. Hvis I er forhindrede i at påsætte mærkater søndag d. 30. juni, bedes I venligst kontakte Dorit, Michael eller Kim pr. mail og fortælle hvilke cykler som tilhører jer.
Når vi har et overblik over hvor mange cykler, der er behov for plads til, vil vi præsentere nogle forskellige løsningsmodeller for bestyrelsen og derefter for ejerne af Skåde Skovhuse.
Hvis I har gode forslag, kommentarer eller spørgsmål – må I meget gerne fremsende til Dorit, Michael eller Kim.

Med venlig hilsen
Dorit Johansen
Michael Bentzen Sandberg
Kim Andkjær Harrit”

Generalforsamling i Ejerforeningen

Dato for generalforsamlingen i Ejerforeningen Skåde Skovhuse er fastsat til
                   Mandag d. 8. April 2019 kl. 19:00 i Fælleshuset.

Bestyrelsen er vært ved et lille traktement kl. 18.00 i fælleshuset – Deltagelse i traktement kræver tilmelding senest 29.03.2019 til Kai Kristensen i no. 20 – kak@ennova.com

Indkaldelse med dagsorden forventes udsendt ca. 25/2-2019