Nyheder

Invitation til årets julefrokost.

Invitationen til årets julefrokost er Torsdag d. 02/11-2023 omdelt i postkasserne.

VIGTIGT:
Vær opmærksom på, at tilmeldingen foregår efter “Først til mølle princippet” – idet vi max. har plads til 32-34  deltagere.

Invitationen kan også ses HER.

Grill-Aften 2023

Datoen for årets grill-aften er nu fastsat til –
Tirsdag d. 5. september.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Invitation og yderligere information udsendes senere
af vor grillmester – Ole Berg – Skåde Skovvej 44.

Årets Grill-aften

Datoen for årets grill-aften er nu fastsat til –
Tirsdag d. 6. september.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Invitation og yderligere information udsendes senere
af vor grillmester – Ole Berg – Skåde Skovvej 44.

Indkaldelse med endelig dagsorden for Generalforsamlingen i Ejerforeningen Skåde Skovhuse – d. 16. september 2021.

Igår er indkaldelse med endelig dagsorden til ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Skåde Skovhuse samt rettidigt modtagne forslag fra ejerne  omdelt i postkasserne.

Se indkaldelsen til generalforsamlingen her.
Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §6,2 – Se forslag
Forslag fra vedligeholdelsesudvalget om ændring af vedtægternes §24 – Se forslag
Regelsæt vedr. lejlighedernes vedligeholdelse. – Se forslag
Tilkøb til de enkelte lejligheder. Listen opdateres løbende. (Foreløbig liste). – Se forslag
Ansøgning om etablering udenfor ejerlejlighed beliggende i Ejerforeningen Skåde Skovhuse. – Se forslag
Forslag fra Jakob Andersen m.fl. om etablering af rør mellem B-huset og C-huset. – Se forslag
Forslag fra Henri Klaaborg om ændrede budget procedurer – Se forslag
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Orientering om Vildengen til ejerne i Skåde Skovhuse.

Kære beboere og ejere af Grundejerforeningen Skåde Bakker.

I sæsonen 2020 til 2021 er der forsøgsvis ikke sået blomster i Vildengen. Besparelsen har været på mere end 10.000, – kr. Engen har i foråret og gennem sommeren stået i fuldt flor med de blomster og planter, som naturligt gror i engen.

Naturforvaltningen har klart tilkendegivet at vi må/skal slå engen én gang årligt. Alternativt skal den afgræsses af dyr, som det sker i fårefoldene. Vi har pligt til at forhindre at engen springer i skov.

Malling Maskinstation slår engen umiddelbart efter d. 15. august. Frivillig arbejdskraft (Torben og Kim) fra Skåde Skovhuse vil slå den del af engen, som Malling Maskinstation ikke kan køre på.

Hovedparten af det afklippede materiale presses i baller og bortskaffes.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Skåde Bakker
Kim Andkjær Harrit

 

Ejerforeningens generalforsamling.

 

Ejerforeningens årlige generalforsamling er nu fastsat til efter sommerferien – Torsdag d. 16. september 2021.

Såfremt Corona-situationen tillader det vil generalforsamlingen blive afholdt i Fælleshuset.

Invitation og dagsorden vil blive udsendt i.h.t. Ejerforeningens vedtægter.

Med venlig hilsen – God sommer
P.b.v.
Egon Poulsen

Redskaberne i garagen

Redskaberne, som er placeret i garagen v/traileren, kan selvfølgelig benyttes af alle beboere i Skåde Skovhuse.

Man skal blot huske tilbagelevering efter endt anvendelse.

P.t. mangler der en skovl og en spade ??

 

Smøring af VELFAC-vinduer og døre.

Til beboerne i Skåde Skovhuse.

Kære beboere.

Som det fremgår af seneste bestyrelsesreferat, har Velfac anbefalet, at vinduer og døre smøres en gang om året.

Bestyrelsen har derfor indkøbt olie, der skal anvendes til smøring af vinduer og døre. Der er udarbejdet et skriftligt materiale med billeder, som viser hvor vinduer og døre skal smøres, Der er ligeledes lavet lister til at registrere, hvem der p.t. har lånt olien.

Olie og vejledning er placeret i værkstedet sammen med den liste, man skal skrive sig på, når man låner olien. Smøringsvejledningen kan desuden findes på hjemmesiden – Se smørevejledningen her.

God arbejdslyst.

Bestyrelsen