Opfølgning fra arbejdsgruppen vedr. Vildengen.

Kære beboer i Skåde Skovhuse.

Som opfølgning på beboermødet tidligere på året har arbejdsgruppen vedr. engen – bestående af Mai Hansen, Jørgen A. Johansen og Kim Andkjær Harrit været i kontakt og dialog med Teknik og miljø.

Agronom Marianne Popp, vil besigtige arealet i juni måned 2020 og efterfølgende vende tilbage med en vejledning om hvorledes området må/skal passes og vedligeholdes.

Når vi har modtaget disse informationer bliver alle beboere naturligvis informeret om resultatet.

Lørdag d. 2. maj havde Kim en biolog til at vurdere planterne i engen. Biologen konstaterede at der var en forholdsvis stor diversitet i plantesammensætningen. Vurderingen var uden omkostninger for Skåde Skovhuse.

Særligt opmærksomme beboere har muligvis set at råvildtet i øjeblikket græsser på engen.

På vegne af arbejdsgruppen

Med venlig hilsen

Kim

Godkendelse af Regnskab for 2019 samt Budget 2020 og Prognose for 2021.

Da afholdelse af en eventuel generalforsamling har lange udsigter og formentlig tidligst bliver  i efteråret, er der i dag sendt mail rundt med anmodning om godkendelse af regnskab m.v.

Brev og stemmeseddel er samtidigt også omdelt i postkasserne.

Der kan stemmes en gang for hver lejlighed.  Enten ved at stemmesedlen i mailen udfyldes og sendes til Egon Poulsen – egonp@post9.tele.dk eller man udfylder blanketten i postkassen og afleverer den i postkassen til – Anette Groth – No. 38.1.1.

Sidste frist er: 15.05.2020