Information om tageftersyn

Kære naboer.

Hvis vejret tillader det, vil MC Tag udføre tageftersyn
fredag den 26/6.
Desuden vil mindre reparationer blive udført med det samme.
Som noget nyt, vil eftersynet i år blive udført med drone.
Dronen vil flyve i lav højde over byggeriet.
(MC Tag benytter en godkendt dronefører og har tilladelserne på plads).
Håndværkerne behøver ikke adgang til lejlighederne,
men de vil stille stiger op på altanerne, hvor det er nødvendigt.

Med venlig hilsen
Torben