Indkaldelse med endelig dagsorden for Generalforsamlingen i Ejerforeningen Skåde Skovhuse – d. 16. september 2021.

Igår er indkaldelse med endelig dagsorden til ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Skåde Skovhuse samt rettidigt modtagne forslag fra ejerne  omdelt i postkasserne.

Se indkaldelsen til generalforsamlingen her.
Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §6,2 – Se forslag
Forslag fra vedligeholdelsesudvalget om ændring af vedtægternes §24 – Se forslag
Regelsæt vedr. lejlighedernes vedligeholdelse. – Se forslag
Tilkøb til de enkelte lejligheder. Listen opdateres løbende. (Foreløbig liste). – Se forslag
Ansøgning om etablering udenfor ejerlejlighed beliggende i Ejerforeningen Skåde Skovhuse. – Se forslag
Forslag fra Jakob Andersen m.fl. om etablering af rør mellem B-huset og C-huset. – Se forslag
Forslag fra Henri Klaaborg om ændrede budget procedurer – Se forslag
Med venlig hilsen
Bestyrelsen