AFLYSNING af Generalforsamlingen i Ejerforeningen Skåde Skovhuse

VIGTIGT – AFLYSNING af Generalforsamling i Ejerforeningen Skåde Skovhuse
I lyset af sundhedsstyrelsens vurderinger og regeringens Corona-regler har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen, der er indkaldt til den 20/4 2020.

Der indkaldes til en ny generalforsamling, når det i henhold til myndighederne er forsvarligt for vore medlemmer.
Vi håber, at alle kommer godt igennem denne vanskelige tid.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Coronavirus – Generalforsamling

” I forbindelse med spredningen af coronavirus følger vi sundhedsstyrelsens vejledninger og anvisninger. Hvis dette senere giver anledning til ændringer i forhold til afholdelse af generalforsamlingen, vil der blive orienteret om dette.”

Bestyrelsen

Stikordsreferat fra Beboermødet den 26. februar 2020

Stikordsreferatet fra Beboermødet den 26. februar 2020 kan læses under Bestyrelsesmødereferater.

Referatet er også rundsendt til de enkelte ejere pr. mail.

På beboermødet blev det aftalt at opstille en genbrugsreol i depotkælderen. Genanvendelige ting som de enkelte ejere vil af med kan placeres på reolen. Genstande som henstår på reolen i mere end 14 dage vil blive fjerne af Lise Lotte Iversen – Nr. 26 – 3.

Se billede af reolen – her