Stikordsreferat fra Beboermødet den 26. februar 2020

Stikordsreferatet fra Beboermødet den 26. februar 2020 kan læses under Bestyrelsesmødereferater.

Referatet er også rundsendt til de enkelte ejere pr. mail.

På beboermødet blev det aftalt at opstille en genbrugsreol i depotkælderen. Genanvendelige ting som de enkelte ejere vil af med kan placeres på reolen. Genstande som henstår på reolen i mere end 14 dage vil blive fjerne af Lise Lotte Iversen – Nr. 26 – 3.

Se billede af reolen – her