Nyt fra madgruppen

Da Ingelise Rasmussen fra nr. 30 har bedt om at blive fri for deltagelse i madgruppen, har Annelise og Bodil spurgt Søs Højsholt fra nr. 42, om hun kunne tænke sig at indgå i gruppen, hvilket hun har accepteret.

Efterfølgende har gruppen aftalt datoerne for efterårets fællesspisninger således:

Torsdag d. 26. september
Tirsdag d. 22. oktober
Torsdag d. 21. november

Sæt allerede nu – kryds i kalenderen.

Betaling for deltagelse vil som sædvanligt være kr. 100,- og man medbringer egne drikkevarer.
I god tid, forud for hver spisning, udsendes der en mail med menu samt sidste frist for tilmelding.

Mange hilsner
Bodil Frandsen, Søs Højsholt og Annelise Poulsen