Defekte regnvandsriste

Efter besigtigelse af de defekte riste, vil entreprenøren formentlig afdække dem i morgen d. 12/7.

Endelig reparation vil blive gennemført efter entreprenørens sommerferie.

Defekte regnvandsriste – Skåde Skovvej

”Kære beboer på Skåde Skovvej.

Regnvandsristene på Skåde Skovvej er defekte og skal repareres. Ejendomsinspektør Palle Carlsen fra Handelsfagskolen har taget kontakt til FLIB Byg, som har etableret ristene.

Ristene vil blive repareret så hurtigt som muligt. Vi beder alle trafikanterne på Skåde Skovvej om at udvise forsigtighed og tilpasse farten, når de defekte riste passeres.
Alle beboere vil blive opdateret om reparationstidspunktet.

Med venlig hilsen
Ledelsen på Handelsfagskolen, Bestyrelsen – Ejerforeningen Skåde Skovvej 5 til 85, Bestyrelsen – Skåde Skovhuse og Bestyrelsen – Skåde Bakker.”

Hjemmesiden er nyopdateret med nyt design.

Den opdaterede og nydesignede hjemmeside er nu sat i drift.

Der vil kunne forekomme opdateringer og ajourføring af indholdet, så siden bliver helt ajour.

Nogle af siderne er beskyttet, således at de kun kan læses af ejerne efter indtastning af kodeord.

Det drejer sig om punkterne: Bestyrelsesmedlemmer – Referat af bestyrelsesmøder – Gildesal – Værelse 1 – Værelse 2 – Værelse 3.