Opfølgning fra arbejdsgruppen vedr. Vildengen.

Kære beboer i Skåde Skovhuse.

Som opfølgning på beboermødet tidligere på året har arbejdsgruppen vedr. engen – bestående af Mai Hansen, Jørgen A. Johansen og Kim Andkjær Harrit været i kontakt og dialog med Teknik og miljø.

Agronom Marianne Popp, vil besigtige arealet i juni måned 2020 og efterfølgende vende tilbage med en vejledning om hvorledes området må/skal passes og vedligeholdes.

Når vi har modtaget disse informationer bliver alle beboere naturligvis informeret om resultatet.

Lørdag d. 2. maj havde Kim en biolog til at vurdere planterne i engen. Biologen konstaterede at der var en forholdsvis stor diversitet i plantesammensætningen. Vurderingen var uden omkostninger for Skåde Skovhuse.

Særligt opmærksomme beboere har muligvis set at råvildtet i øjeblikket græsser på engen.

På vegne af arbejdsgruppen

Med venlig hilsen

Kim