Godkendelse af Regnskab for 2019 samt Budget 2020 og Prognose for 2021.

Da afholdelse af en eventuel generalforsamling har lange udsigter og formentlig tidligst bliver  i efteråret, er der i dag sendt mail rundt med anmodning om godkendelse af regnskab m.v.

Brev og stemmeseddel er samtidigt også omdelt i postkasserne.

Der kan stemmes en gang for hver lejlighed.  Enten ved at stemmesedlen i mailen udfyldes og sendes til Egon Poulsen – egonp@post9.tele.dk eller man udfylder blanketten i postkassen og afleverer den i postkassen til – Anette Groth – No. 38.1.1.

Sidste frist er: 15.05.2020