Defekte regnvandsriste

Efter besigtigelse af de defekte riste, vil entreprenøren formentlig afdække dem i morgen d. 12/7.

Endelig reparation vil blive gennemført efter entreprenørens sommerferie.